Marc Vroman

Répresentant de fabricants Allemandes, Belges, Espagnoles et Italiennes


 Nous parlons français             Wir sprechen Deutsch

We spreken Nederlands          Hablamos Espagnol

We speak English.                     Italiano

Main Brands

Infiniti italian manufacturer of Chairs and Tables

Moblibérica Spanish Manufacturer of Ceramic tables and chairs

Ozzio italian manufacturer of Chairs and Tables

Sangiacomo Italian Manufacturer of modular furniture

Moblibérica

Ceramic tables

Infiniti

design comfort

Sangiacomo

Areas of Expertise


We hebben heel wat ervaring met keramiek wat op glas gelamineerd is.  Dit is een proces waarbij er in een luchtledige tunnenl bij 700°C een glasplaat op een keramiekplaat gedrukt wordt met verschillende klevende polimeerfilms ertussen.

Het vacuum zorgt ervoor dat bij het verlaten van de tunnel de luchtdruk onder en boven het conglomeraat van deze platen ze onherroepelijk samendrukt. Er is dus absoluut geen mogelijkheid voor watermoleculen bijvoorbeeld om zich tussen de twee platen te wringen waardoor dan bij het bevriezen bijvoorbeeld de twee platen uit elkaar zouden geduwd kunnen worden. Wij hebben dus in jaren van produkte van deze gelamineerde platen nog nooit keramiek zien loskomen van het glas. 

De uitzettingscoefficiênten van beide materialen liggen heel dicht waardoor de elasticiteit van de polymeerfilmen de geringe verschillen kan opvangen. We deden tests van -40°C tot + 70°C , na vele cicli is er geen verschil vast te stellen.

De amorfe glasplaat zorgt ervoor dat de gecombineerde plaat evengoed mechanische schokken kan opvangen als een glasplaat.

De geordende moleculaire struktuur bij het keramiek zorgt er dan weer voor dat die kant van de sandwich absoluut onkrasbaar is en niet aangetast kan worden door sterke basen of zuren.. Enkel de nog beter geordende molecuulstructuur van diamant kan keramiek krassen, dit is dan ook het enige materiaal dat aangewend kan worden voor de bewerking van de keramiek.

Nous avons beaucoup d'expérience avec la céramique qui est laminée sur le verre.  Il s'agit d'un processus dans lequel une plaque de verre est imprimée sur une dalle de céramique dans un tunnenl à air à 700 oC avec divers films de polimeer adhésif entre les deux. Le vide provoque une compression irrévocable de la pression de l'air en quittant le tunnel. Il n'y a donc absolument aucune possibilité pour les molécules d'eau, par exemple, de tordre entre les deux plaques, qui pourraient, par exemple, être écartées lors de la congélation. Nous n'avons donc jamais vu de céramique du verre détaché du verre depuis des années de produit de ces plaques stratifiées.

L'expansion coefficiênten des deux matériaux est très proche, permettant à l'élasticité du film polymère d'absorber les légères différences. Nous avons fait des tests de -40 oC à 70 oC, après de nombreux cicli il n'y a pas de différence à corriger. La plaque de verre amorphe garantit que la plaque combinée peut absorber les chocs mécaniques ainsi qu'une plaque de verre. La structure moléculaire ordonnée dans la céramique assure que ce côté du sandwich est absolument inébranlable et ne peut pas être affecté par des bases fortes ou des acides. Seule la structure moléculaire encore mieux ordonnée de diamant peut gratter la céramique, c'est le seul matériau qui peut être utilisé pour le traitement de la céramique

- High-Temperature Vacuum laminating

 

- unscratschable materials

 

- Laminer sous vide à haute temperature

 

- Surfaces inrayables

 

- 3 d designing

PHONE Marc

+ 33 647 06 62 68

PHONE Robin

+ 32 477 58 44 62

                + 33 611 83 99 63


Contact Me


We zijn beiden altijd ter uwer beschikking, bel gerust als u een vraag heeft met de klant bij u, ook al is  het zaterdag of zondag

Copyright © All Rights Reserved